Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

IceQueen
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viasucznik sucznik

April 29 2017

IceQueen
9685 d15f
Ride the pig!¬
Reposted fromsillycripple sillycripple viasucznik sucznik
IceQueen
0007 a4ab 500
Reposted fromqb qb viasucznik sucznik
2967 802a 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viasucznik sucznik

April 17 2017

IceQueen
0199 643e 500
Reposted fromNesur Nesur viasucznik sucznik
0734 6613 500
IceQueen
IceQueen
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasercenieszluga sercenieszluga
IceQueen
1454 4e7a
IceQueen
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viasercenieszluga sercenieszluga
IceQueen
7351 fec5 500
Reposted fromxanth xanth viasucznik sucznik
IceQueen
7628 5ca5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
IceQueen
4522 e572 500
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasucznik sucznik
IceQueen
2806 4d0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasucznik sucznik

April 15 2017

IceQueen
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasercenieszluga sercenieszluga
IceQueen
1555 85bb 500
Reposted fromowca owca viasercenieszluga sercenieszluga
9300 f064 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl