Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

IceQueen
IceQueen
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viaczarnemajtki czarnemajtki
Sponsored post
soup-sponsored
IceQueen
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viaczarnemajtki czarnemajtki
IceQueen
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaczarnemajtki czarnemajtki
IceQueen
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaczarnemajtki czarnemajtki
IceQueen
IceQueen
IceQueen
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viabzdura bzdura
IceQueen
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viabzdura bzdura
IceQueen
6894 f59a 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
IceQueen
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
IceQueen
6421 67f7 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
IceQueen
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaslowemwsedno slowemwsedno
IceQueen
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaslowemwsedno slowemwsedno
IceQueen
3153 da6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
IceQueen
0713 ed73 500
Reposted fromsoftboi softboi viamalinowowa malinowowa
IceQueen
4061 2de1
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
IceQueen
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamalinowowa malinowowa
IceQueen
2934 dbb5
Reposted frommhorrighan mhorrighan viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...